تماس باما

آدرس دفتر :
آدرس: مازندران، بابل، کیلومتر 30 جاده حبیبی منطقه جنگلی و کوهستانی بندپی شرقی

تلفن دفتر فروش:
011-32728007

شماره جواز ارگانیک
PARS-CERT-01-1014-96-97